دکتر حسین  مکرمی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 22
یکشنبه
دوشنبه 17 22
سه شنبه
چهارشنبه 17 22
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

جراحی شکستگی های استخوان و مفاصل

تعویض مفصل لگن و زانو

جراحی آسیب های ورزشی

ستون فقرات و کمردرد

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط